Púť HSŽ a KOČ do Kroscienka nad Dunajcom

Púť HSŽ a KOČ do Kroscienka nad Dunajcom

Púť HSŽ a KOČ do Kroscienka nad Dunajcom

Srdečne všetkých pozývame na púť k hrobu Božieho služobníka otca Františka Blachnického, zakladateľa nášho hnutia.

Začiatok:

31. augusta 2019 0:00

Koniec:

31. augusta 2019 23:59

Poplatky a lístky

Zdarma

Táto udalosť je bez vstupných poplatkov

Miesto konania akcie

Adresa:

Kroscienko nad Dunjacom

GPS:

-