OAZA rodín III°

OAZA rodín III°

OAZA rodín III°

Formácia v našom hnutí je jedinečná. Nebojme sa prijať dary a milosti, ktoré sú nám ponúkané.

Nebráňme Bohu konať v našich srdciach, našich manželstvách a rodinách. Oáza je miesto, kde môžeme načerpať, kde sa môžeme uzdraviť, kde môžeme prežiť radosť z blízkosti Boha. Rovnako tak aj naše deti môžu prežívať radosť zo spoločenstva a nastúpiť na cestu svojej vlastnej duchovnej formácie.

Povzbudzujeme všetkých, ktorí ešte váhajú, majú obavy … aby v dôvere odpovedali na ponuku a pozvánku prežiť 15 dní v intenzívnej blízkosti Boha a v spoločenstve rodín DC. Nie je to ťažké. Stačí povedať ÁNO a Pán sa už postará o všetko.

Zodpovední za organizáciu sú Zuzka a Ján Paraličovci.

Začiatok:

2. augusta 2019 0:00

Koniec:

18. augusta 2019 0:00

Poplatky a lístky

Zdarma

Táto udalosť je bez vstupných poplatkov

Miesto konania akcie

Adresa:

Nitra

GPS:

-