post-title 32 nedeľa v roku C

32 nedeľa v roku C

32 nedeľa v roku C

32 nedeľa v roku C

V nedeľu 10.11. sme v prvom čítaní (2 Mach 7,1-2.9-14) počuli o matke a jej 7 synov ako zomreli pre vernosť božiemu zákonu. Matka bola veľmi náročná voči synom. Nabádala ich, aby nevycúvali z poslušnosti Bohu. Aj za cenu smrti. Chce, aby nežili dvojtvárne. Chce, aby s odvahou vyznali vieru a lásku voči Bohu. Ozaj dramaticky vyznali svoju vieru a vydali svedectvo.

Dnes sme pod vplyvom pokušenia vycúvať z náročnosti. Svet nám ponúka všetko ľahko, rýchlo, lacno, tri veci v jednom, skratky, … aj v oblasti viery a mravov je toto pokušenie. Vycúvať z náročnosti.

Aj v oázovej formácii je  pokušenie vycúvať z náročnosti. Stretka v malej skupinke. Zásady DC. Manželský dialóg. Dielo KOČ. Oáza je dielo veľmi náročné. Je tu výzva: Pracovať na sebe. Formovať sa. Ísť do hĺbky. Je to ozaj ťažké a náročné. Mnohí hovoria o oáze, že je ťažká. Že treba ísť tam, kde je to ľahšie…

Matka a 7 jej synov zomreli, lebo nevycúvali. Povzbudzujú nás, aby sme hrdinsky prežívali svoju vieru a aby sme nevycúvali z jej náročnosti. Každý deň bojujme! Nevzdávajme sa! Necúvajme! Nekapitulujme! Poďme dopredu!

Aj dnes prichádzajú „dnešní saduceji“ a vnucujú nám všeliake polopravdy, bludy, klamstva, …. s duchovnosťou prosperity, materiálneho požehnania a šťastia. Prichádzajú všeliaki proroci ľahšej cesty. Chráňme sa pred nimi.

Buďme k sebe nároční aj vtedy, keď to nikto od nás nežiada. Ľudia okolo  nás chcú vidieť príklad hrdinského prežívania viery a mravov.  Zvlášť mládež potrebuje vzor v náročnosti.

Matka a sedem jej synov sú nám príkladom. Isto sú v nebi a tak nech orodujú za nás. Aby sme prejavili vernosť Bohu a Cirkvi aj napriek náročnosti. Aby sme prejavili vernosť oázovej charizme aj napriek jej náročnosti. Aby v našich rodinách rodičia boli nároční voči svojim deťom. Tak ako makabejská matka bola náročná voči svojim synom.