post-title Deň spoločenstva HSŽ a DC

Deň spoločenstva HSŽ a DC

Deň spoločenstva HSŽ a DC

Deň spoločenstva HSŽ a DC

Dňa 15.9.2019 sa uskutočnil Deň spoločenstva Košickej oblasti Hnutia Svetlo-Život a Domácej cirkvi v priestoroch GTA a kostole Krista Kráľa. Počas svätej omše nás otec Jozef Heske povzbudil k aktívnemu zapájaniu sa do života našej cirkvi (homília). Do služby spoločenstvu boli požehnaní noví animátori za rodinné spoločenstvo, mladých a slobodných. Veľkým potešením pre nás všetkých bolo aj požehnanie zodpovedných za novovzniknuté diakonie (Výchova a formácia detí a mládeže, IT a technická podpora, Liturgická, Hudobná). Aj takto sa napĺňa myšlienka o. Františka Blachnického a charizma nášho hnutia – byť darom pre druhých v službe. Po svätej omši zazneli svedectvá z letných oázových rekolekcií a počas agape sme sa mohli občerstviť dobrotami, ktoré sme si priniesli ale aj potešiť vzájomnými rozhovormi a stretnutiami.

Ďakujeme Bohu za tento deň, za čas milostí a lásky, za požehnanie nových slúžiacich a za radosť, ktorú sme znova okúsili v našom spoločenstve.

Vďaka všetkým, ktorí boli a vďaka za Vaše modlitby!

Tešíme sa na nový formačný rok!

Jana a Marcel Falisovci,

18.9.2019