post-title Byť spolu …

Byť spolu …

Byť spolu …

Tajomstvo Najsv. trojice je veľké a krásne. Je to tajomstvo spoločenstva. Tajomstvo lásky. Ani Boh nechce byť samotár. Boh je láska. Boh je spoločenstvo.
Preto Najsv. trojica je modelom pre každé kresťanské spoločenstvo a rodinu. Je znakom života v harmónii a láske. Boh sám nás pozýva aby sme mali účasť. Aby sme aj my boli spolu.
Dnes žijeme ako súkromníci. Samotári… a to je veľká škoda.
Spoločenstvo vyžaduje od nás obetu. Ale to je normálna požiadavka lásky. Láska vždy niečo stojí. A veľa stojí. A preto má veľkú cenu.
Bez lásky tí druhí sú prekážkou. záťažou. Problémom. Konkurenciou…
My sme boli stvorení pre slúžiacu lásku. A pre spoločenstvo. To je naša účasť na Božom živote.
Trojica nás učí aby sme sa vzájomne potrebovali. Nikto si sám nevystačí. Každý má nejaký dar. Nikto nie je nepotrebný… potrebujeme silných a slabých. Zdravých a chorých. Všetkých. …
Potrebujeme sa aby sme dorastali do čistej a zrelej lásky. Aby sme dávali a prijímali.  Aby sme boli uzdravení zo sebectva a tvrdého srdca…
Dajme svedectvo o láske v spoločenstve. Lebo spoločne máme prísť do neba. No vyžaduje to životný štýl. Skutky…
Nechodiť okolo seba bez záujmu. Bez povšimnutia. Som tu pre druhých. Viac dávať než brať. Nevyniknúť na úkor druhých. Neutekať zo spoločenstva. Zanechať zbytočnú kritiku. Odpúšťať. Darovať priateľstvo. Úcta. Tolerancia. Poďakovať. Prosiť. Vnímať druhých ako dar. Dať dôveru. …
Láska je vynaliezavá. A začína doma pri najbližších. …
Ako naše spoločenstvo funguje? Naša rodina? Čo pre to robím? …
Nikto nemá väčšej lásky ako ten kto položí život za svojich priateľov. Každý deň znova a znova. …

o. Jozef H