post-title 1O ROKOV CENTRA EVANJELIZACIE HNUTIA SVETLO-ŽIVOT NA UKRAJINE

1O ROKOV CENTRA EVANJELIZACIE HNUTIA SVETLO-ŽIVOT NA UKRAJINE

1O ROKOV CENTRA EVANJELIZACIE HNUTIA SVETLO-ŽIVOT NA UKRAJINE

1O ROKOV CENTRA EVANJELIZACIE HNUTIA SVETLO-ŽIVOT NA UKRAJINE

Už vo februári tohto roku sme dostali pozvánku na jubilejné stretnutie vďakyvzdania za oázové centrum u našich východných susedov. Išli sme ja a Marcel z Košickej oblasti. Podujatie bolo v sobotu 22.6.2019 v Gvardijsku (diecéza Kamienec Podolská). Našu účasť na tomto podujatí vnímame ako poďakovanie za to, že tento rok ukrajinskí oázisti sa modlia za našu slovenskú oázu. Okrem toho sa roky stretávame v Czestochowej na medzinárodnom stretnutí Hnutia. Viac ráz sme boli v Gvardijsku, kde boli rôzne podujatia pre mládež a kňazov. Naše Hnutie má aj medzinárodný rozmer, na čo nemôžeme zabúdať. K tomu prispieva aj Misijná diakonia HSŽ, ktorá robí veľmi dobrú robotu nielen na Ukrajine, ale aj v Afrike, Ázii a Južnej Amerike.
Ďakovné stretnutie začalo piatkovým večerom, kde sme sa vzájomne predstavili. Okrem miestnych ľudí prišli aj z Poľska a nemeckého Carlsbergu. V sobotu sme sa stretli kňazi, aby sme sa vzájomne povzbudili. Ako je potrebné, aby sa kňazi stretávali a zdieľali sa skúsenosťami zo života a služby. Vrcholom ďakovného stretnutia bolo slávenie sv. omše v miestnom farskom kostole sv. Vojtecha.
Po sv. omši sa uskutočnilo zasvätenie sa Panne Márii, Nepoškvrnenej Matky Cirkvi pred novopostavenou kaplnkou Fatimskej Panny Márie.
Vzájomné zdieľanie, spoločné stolovanie, debaty, prechádzka, modlitby napomohli k tomu aby stretnutie bolo príjemným časom, za čo sme Pánu Bohu vďační. Centrum slúži nielen pre domáce oázové skupiny deti, mládeže, dospelých a rodín, ale aj pre iné spoločenstvá a pastoračné farské aktivity. Centrum je totiž späté s farnosťou, na ktorej území sa nachádza.
Uvedomili sme si okrem iného jednu vec, že je dôležité, aby sme boli spolu a aby sme sa osobne stretávali. Takéto stretnutia sú dobrým miestom pre inšpiráciu aj v našej službe, výmenou skúseností pozitívnych ale aj negatívnych. Môžeme takto rásť a budovať naše spoločenstvá a stavať na skúsenostiach iných. Každý národ, každá národnosť má svoje špecifiká, vlastné prvky, každé spoločenstvo sa rozvíja v rôznych podmienkach ale Boh dokáže vybudovať svoje dielo všade tam, kde si povolá k službe svojich verných. Centrum HSŽ v Gvardijsku je znakom obetavosti, odriekania a spolupatričnosti mnohých spoločenstiev.

Otec Jozef, UKKS
Marcel, DC HSŽ Košice

Pozri:
http://oazaukraina.blogspot.com/
http://www.misje.oaza.pl/