post-title Púť HSŽ do farnosti Nad Jazerom

Púť HSŽ do farnosti Nad Jazerom

Púť HSŽ do farnosti Nad Jazerom

Púť HSŽ do farnosti Nad Jazerom

Dňa 1.6.2019 sa uskutočnila púť Hnutia Svetlo-Život do farnosti Nad Jazerom, kde sme si uctili relikvie Sv. Košických mučeníkov pri príležitosti 400-tého výročia ich mučeníckej smrti. Spolu s farnosťou sme sa zúčastnili na svätej omši, ktorú celebroval otec Jozef Heske, moderátor Košickej oblasti DC spolu s otcom Petrom Komanickým a otcom Petrom Kentošom, miestnym farárom. Na púti sa zúčastnili rodiny, mladí a slobodní z našej oblasti ale aj z Prešova a na povzbudenie nás všetkých prišlo aj 25 pútnikov z Lipian. Spolu s farnosťou sme tak vytvorili jedno spoločenstvo. Otec Jozef nás v homíli vyzýval k budovaniu osobného vzťahu s Ježišom, k udržiavaniu  vernosti v manželstve, v rodine ale aj k obnoveniu vernosti voči cirkvi a to aktívnou účasťou na živote farnosti, do ktorej patríme. Zároveň pripomenul slová sv. Jána Pavla II., aby sme sa držali toho, čo nás naučil náš zakladateľ, boží služobník František Blachnický. Pred požehnaním zaznelo svedectvo manželov z nášho spoločenstva. Po svätej omši čakalo všetkých pútnikov milé prekvapenie – Agape, ktoré pre nás pripravili vo farnosti.

Ďakujeme Bohu za tento čas milostí! Ďakujeme otcovi Petrovi Kentošovi za prijatie vo farnosti! Ďakujeme kňazom z nášho spoločenstva za vernosť a vytrvalosť v službe! Ďakujeme farnosti Nad Jazerom za Agape! Ďakujeme Vám všetkým za účasť a modlitby!

Ostávajme verní Kristovi!

 

Jana a Marcel Falisovci, 8.6.2019