post-title COM, stretnutie Národného kruhu DC a slávnosť Zoslania Ducha Svätého

COM, stretnutie Národného kruhu DC a slávnosť Zoslania Ducha Svätého

COM, stretnutie Národného kruhu DC a slávnosť Zoslania Ducha Svätého

COM, stretnutie Národného kruhu DC a slávnosť Zoslania Ducha Svätého

V Prešove na Kalvárii v centre HSŽ prebehla v dňoch 7.6. – 9.6.2019 COM (Centrálna Oáza Matka – Matka všetkých oáz). Na stretnutí sa zúčastnili zástupcovia a členovia jednotlivých oblastí za Domácu cirkev, mladých a slobodných z celého Slovenska, ako aj moderátor HSŽ otec Zdenko Králik a iní kňazi nášho hnutia. V sobotu bola počas sv. omše uvedená do služby moderátorka Diakonie modlitby Alenka Jancurová.

V sobotu sa uskutočnilo stretnutie národného kruhu pod vedením národného páru DC na SR Zuzky a Janka Paraličových, na ktorom sa zúčastnili zástupcovia jednotlivých oblastí DC na Slovensku. Na stretnutí bola prítomná aj Alenka Jancurová, moderátorka Diakonie modlitby HSŽ na Slovensku a povzbudila nás k spolupráci vrámci oblastí a k vytvoreniu modlitebných skupín – diakonii. Na stretnutí sme zhrnuli za jednotlivé oblasti našu prácu počas formačného roka a plány na najbližšie obdobie a nový formačný rok. Na národnej úrovni vrámci HSŽ sa vníma ako veľká potreba celého spoločenstva práca s deťmi a mládežou. Preto sa plánuje vytvorenie diakonie, za ktorú je zodpovedná Marcelka Červeňáková (z Prešovskej oblasti DC), čomu sa veľmi tešíme.

V nedeľu, na slávnosť Zoslania Ducha Svätého, bola na Kalvárii svätá omša s požehnaním a rozoslaním moderátorov letných oáz.

Ďakujeme Bohu za tento čas milostí a Dary Ducha Svätého, ktoré na nás zosiela!

Jana a Marcel Falisovci, 9.6.2019