post-title Deň spoločenstva HSŽ vo Vysokej nad Uhom

Deň spoločenstva HSŽ vo Vysokej nad Uhom

Deň spoločenstva HSŽ vo Vysokej nad Uhom

Deň spoločenstva HSŽ vo Vysokej nad Uhom

8.5.2019 sme netradične prežívali Deň spoločenstva Hnutia Svetlo-Život Košickej oblasti (rodiny, slobodní a mládež) mimo Košíc vo Vysokej nad Uhom, na miestach, kde putujú zástupy mladých a rodín k hrobu bl. Anky Kolesárovej, našej mučenice čistoty. Niektorí z nás boli na týchto miestach prvý krát, ale mnohí sa tam vracali ako domov. Už ako mladí tam prežívali čas na Pútiach radosti či ako dobrovoľníci v službe a ich svedectvá po sv. omši boli skutočným darom pre nás všetkých. Krásu a jednotu spoločenstva sme okúsili aj počas spoločnej cesty autobusom, ktorého kapacitu sme naplnili do posledného miesta. Mnohé rodinky prišli aj autami, takže nakoniec sa nás tam zišlo asi 60 dospelých a 40 detí.

V Domčeku nás privítali mladí dobrovoľníci a kaplán Tomáš, ktorý nás sprevádzal k hrobu bl. Anky a tam nám rozprával jej príbeh a cestu svätosti. Pripomenul, že jej cesta bola jednoduchá a čistá. Odznelo veľa povzbudenia a myšlienok, ktoré si uchovávame v svojich srdciach. Pri hrobe sme sa pomodlili 3 x Zdravas Mária – za srdce múdre, čisté a živé. Práve tieto modlitby zaznievajú vo Vysokej nad Uhom tak často. Veľmi povzbudzujúcou bola pre nás prítomnosť o. Milana Zalehu, ktorý sa nám prihovoril počas sv. omše a v homílii nás povzbudzoval k radosti ale tiež aj o. Kristiána, ktorý k nám zavítal až zo Starého Tekova, kde teraz slúži. Doslova zázračným bolo pre nás počasie, keď po niekoľkých studených a daždivých dňoch sme túto púť prežili v krásnom slnečnom počasí, z čoho sa tešili hlavne naše deti na ihriskách a preliezkach. V Domčeku nám navarili chutný guľáš a popoludnie sme si užívali v priateľskej atmosfére pri kávičke a chutných koláčikoch, ktoré sme priniesli. Na tvárach všetkých nás bolo vidieť akí sme šťastní, radostní a vďační Bohu za tento čas milostí, priateľstva a lásky a vnímali sme mocný príhovor bl. Anky za nás všetkých a za naše spoločenstvo. Potešilo nás, keď sme z úst našej mládeže počuli túžbu vrátiť sa tam zas – Anka je predsa ich rovesníčka.

No a už len na záver – atmosféru v autobuse sme mali neopakovateľnú – spievalo a hralo sa až do Košíc.

Sme veľmi povzbudení láskou, ktorá je medzi nami. Boh nás miluje a dáva nám to prežívať naplno v našom spoločenstve!

Bohu vďaka za tento čas! Vďaka všetkým, ktorí ste boli ale aj tým, ktorí ste na nás mysleli v modlitbách!

Ostávajme v radosti a žime našu svätosť v každodennosti!

Jana a Marcel Falisovci, 14.5.2019