post-title Ukončenie etapy evanjelizácie

Ukončenie etapy evanjelizácie

Ukončenie etapy evanjelizácie

Ukončenie etapy evanjelizácie

Na  Kvetnú nedeľu bola v  Prešove,  v centre hnutia HSŽ slávnosť. 9 manželských párov zakončili etapu evanjelizácie prijatím Pána Ježiša za svojho Pána a Spasiteľa. Ďakujeme otcovi Petrovi Komanickému za prijatie a povzbudivé slová

Ďakujeme ochotným  a obetavým ľudom za organizáciu, za agapé a členom hnutia z Prešovskej oblasti za ich prítomnosť medzi nami.

Sedlákovci a Gburíkovci