post-title Ples Domácej cirkvi HSŽ

Ples Domácej cirkvi HSŽ

Ples Domácej cirkvi HSŽ

Ples Domácej cirkvi HSŽ

V sobotu 16. 2. 2019 sa konal ples prešovskej a košickej oblasti Domácej cirkvi Hnutia Svetlo-Život v SOŠ podnikania v Prešove. Myšlienkou plesu bolo spoznávanie ľudí z inej oblasti HSŽ. Ples sa niesol vo veľmi príjemnej nálade, o čom nám hovorí aj motto plesu „Ustavične sa radujte v Pánovi“ (Flp 4,4). Už pri príprave plesu bolo cítiť Božiu prítomnosť, keď sa ples podarilo zorganizovať v krátkom čase a štedrí darcovia prispeli do tomboly početnými darmi. Ples sa začal privítaním organizátorov a modlitbou o. Jozefa Heskeho. Po veľmi chutnej večeri nám DJ Piťo vyhrával do tanca. Plesový večer nám  spríjemnila aj folklórna skupina z Prešova. Takmer nikto neodišiel domov bez tombolovej ceny. Dobrá nálada pretrvala až do tretej hodiny nad ránom.

Ďakujeme Bohu, organizátorom aj všetkým zúčastneným, že sme mohli prežiť fašiangový čas v radosti pri spoločnej zábave a tanci. Už teraz sa tešíme na ďalší oázový ples.

Gabika a Miro Petruškovci