post-title Kurz pilotovania

Kurz pilotovania

Kurz pilotovania

Kurz pilotovania

V auguste tohto roku sme sa zúčastnili na Sigorte pri Prešove Kurzu pilotovania.

Obsahom kurzu je príprava pre službu zakladania a vedenia nových kruhov Domácej cirkvi. Ešte pred účasťou na samotnom kurze sme už dlhšie túžili, aby aj v našej farnosti vzniklo spoločenstvo rodín formované charizmou Domácej cirkvi.

V tejto túžbe sme sa ešte viacej utvrdili a povzbudili. Nanovo sme objavili význam a dobro záväzkov, ktoré sú súčasťou formácie v našom hnutí.

Hoci sa nám záväzky môžu javiť ako príťaž, predsa sú dobrom a pomocou na ceste manželského a rodinného života.

Silným zážitkom bol pre nás čas manželskej modlitby pred Sviatosťou Oltárnou. Bol to čas pred Pánom – len my dvaja a Ježiš…

Počas kurzu bol čas aj na Manželský dialóg. Spoznali sme, že to nemusí byť čas výčitiek a hádok, ale má to byť dialóg lásky.

Uvedomili sme si aj dôležitosť osobnej modlitby, ktorá je vyjadrením osobného vzťahu s Bohom a základom duchovného života.

Veľkým povzbudením bolo pre nás stretnutie sa s bratmi a sestrami, ktorých už dlhšie poznáme zo spoločenstva. Ich prítomnosť, svedectvo života a rozhovory s nimi (aj pri dobrej káve ) boli pre nás obohatením.

Odovzdávame Bohu naše životy, túžby a plány. On jediný ma moc ich naplniť a zahrnúť nás milosťami, o ktoré sa ani neodvažujeme prosiť!

Vďační Bohu za charizmu Svetlo-Život a za spoločenstvo bratov a sestier

Dana a Ján Heske, Košice